Midjemått: Guide för Korrekt Mätning hos Män och Kvinnor

Att mäta midjemåttet är ett enkelt och effektivt sätt att få en uppfattning om din allmänna hälsa. Midjemåttet, det vill säga omkretsen runt midjan, kan vara en indikator på visceralt fett – det fett som omger dina inre organ. Studier har visat att ett högre midjemått är förknippat med ökad risk för hälsofrågor som hjärtsjukdomar och typ 2-diabetes. Därför är det viktigt att du är medveten om hur du korrekt mäter ditt midjemått och förstår resultatens betydelse.

När du mäter ditt midjemått bör du använda ett flexibelt måttband. Det är bäst att placera måttbandet precis ovanför höftbenet, då detta oftast är den smalaste delen av midjan. Stå upp rakt med avslappnade muskler och andas ut när du tar måttet. Det ger dig den mest noggranna avläsningen av ditt midjemått.

Skillnaden mellan midjemått hos män och kvinnor är betydande när det gäller hälsorisker. För män anses ett midjemått över 94 cm innebära ökad risk, medan det ökar ytterligare över 102 cm. För kvinnor ligger motsvarande siffror på 80 cm respektive 88 cm för ökad och ytterligare ökad risk. Det är viktigt att notera att dessa siffror kan variera beroende på etnisk tillhörighet och kroppstyp, men de erbjuder ändå en bra utgångspunkt för att bedöma risk för hälsoproblem.

Såhär mäter du ditt midjemått

Att mäta midjemåttet på rätt sätt är avgörande för att få en korrekt uppfattning om din kroppskomposition. Exakthet i detta förfarande hjälper till att fastställa grundläggande hälsomarkörer för både män och kvinnor.

Steg för att mäta midjemåttet

 1. Innan du mäter: Klä av dig så att din midja är blottad. Undvik att dra åt magen då det kan leda till en felaktig mätning.
 2. Positionering: Stå upp rakt och slappna av. Hitta din navel som referenspunkt för var måttbandet ska placeras.
 3. Placering av måttband: Placera måttbandet runt din midja, horisontellt och parallellt med marken. Måttbandet ska ligga snävt utan att gräva in i huden.
 4. Andning: Ta ett normalt andetag och mät när du andas ut för att säkerställa en naturlig mätning av midjeomfånget.
 5. Avläsning: Kontrollera måttbandet rätt vid din hud, men utan att dra det för hårt och läs av måttet i spegeln eller försiktigt böj huvudet neråt.

Verktyg för mätning

 • Måttband: Använd ett flexibelt måttband, vanligtvis tillverkat av tyg, plast eller metall. Det bör vara minst 1–2 meter långt för att kunna omsluta midjan helt.

 • Specifikationer:

  Typ Material Längd Bredd
  Flexibelt Tyg 2 meter 1 cm
  Måttband Plast 1.5 meter 1 cm
  Mätverktyg Metall 1 meter 1 cm

Tänk på att använda samma mätverktyg för uppföljningsmätningar för att säkerställa konsekventa resultat.

Betydelsen av midjemått för hälsan

Mätning av midjemåtten är en viktig indikator på din hälsa då det relaterar direkt till risker för olika sjukdomar.

Midjemått och hälsorisker

Forskning visar att ett ökat midjemått kan kopplas till högre hälsorisker. Om du har ett midjemått över 94 cm för män och 80 cm för kvinnor, ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa typer av cancer. Bukfett, även kallat visceralt fett, anses särskilt riskabelt då det omger vitala organ.

Midjemått relaterat till BMI och kroppsfett

Ditt midjemått kan tillhandahålla information om huruvida du har en övervikt eller fetma även om ditt BMI (Body Mass Index) är inom det normala intervallet. Ett högt midjemått i förhållande till BMI pekar på en förhöjd andel bukfett, vilket kan vara mer av en hälsorisk än annat kroppsfett.

Midjemått i förhållande till längd

Ett midjemått som är mindre än hälften av din längd är generellt sett en indikation på att du har en normalvikt och ett lägre riskfaktor för hälsoproblem. En midjeratio som överskrider denna gräns signalerar ökad risk för högt blodtryck, fetma och andra relaterade hälsotillstånd.

Midjemått hos män och kvinnor

Midjemått är en viktig indikator på hälsa. Det fungerar som en proxy för mängden bukfett och kan ge insikter om risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Genomsnittliga midjemått

Mäns och kvinnors kroppar lagrar och hanterar fett olika, vilket återspeglas i deras genomsnittliga midjemått. För en man ligger det genomsnittliga midjemåttet vanligtvis mellan 78-94 cm, medan för kvinnor är det vanligtvis mellan 64-80 cm. Dessa siffror kan variera beroende på flera faktorer såsom etnicitet, genetik och livsstil.

Mäns midjemått:

 • Normalt: 78-94 cm
 • Förhöjd risk: 94-102 cm
 • Mycket hög risk: över 102 cm

Kvinnors midjemått:

 • Normalt: 64-80 cm
 • Förhöjd risk: 80-88 cm
 • Mycket hög risk: över 88 cm

Skillnader i fettfördelning mellan könen

Fettfördelningen hos män tenderar att vara fokuserad kring buken, vilket ofta resulterar i en äppelformad kroppsfigur när de går upp i vikt. Magmusklerna under detta område hos män kan dölja en del av fettet, vilket ibland kan leda till underskattning av bukfettet. Kvinnor å andra sidan, lagrar mer fett kring rumpa och lår vilket ger en päronformad figur. De kan även lagra fett runt buken, men inte med samma fördelning som män. Muskulaturen hos kvinnor, främst magmusklerna, hänger samman med muskelmassa och bukhöjden, vilket påverkar midjemåttet.

Det är viktigt att övervaka ditt midjemått för att förstå din kroppsfettsfördelning och risker relaterade till hälsan. Regelbundna mätningar rekommenderas för att hålla koll på eventuella förändringar över tid.

Tips för att hantera midjemåttet

Att hantera ditt midjemått är viktigt för både din allmänna hälsa och din välbefinnande. Strategier för att kontrollera midjemåttet innefattar rätt kost och regelbunden fysisk aktivitet. Dessa kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, bidra till lägre blodtryck och hjälper till att kontrollera kroppsfett och blodsockernivåer.

Kost och motion

För att effektivt hantera ditt midjemått är det väsentligt med en balanserad kost kombinerat med regelbunden motion.

 • Kost:

  • Minska intaget av socker och processade livsmedel. Öka konsumtionen av hela, obearbetade livsmedel som frukt, grönsaker och hela korn.
  • Undvik mat med höga kolesterolvärden och välj hälsosammare fetter som finns i avokado, nötter och olivolja.
 • Motion:

  • Sikta på minst 150 minuter av måttlig aerob träning per vecka, till exempel snabb promenad eller simning.
  • Implementera styrketräning minst två dagar varje vecka för att bygga och underhålla muskler.

Viktminskning och hälsofördelar

Viktminskning är ofta en nödvändighet för att reducera midjemåttet och därmed sänka risken för olika hälsoproblem.

 • Sträva efter en gradvis viktnedgång på cirka 0,5 till 1 kilo per vecka för att säkra en hållbar förändring.
 • Genom att gå ner i vikt kan du signifikant sänka dina risker för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, samt minska nivåerna av kroppsfett, vilket är gynnsamt för ditt blodtryck och blodsocker.

Att hantera stress effektivt är också avgörande då kronisk stress kan leda till viktökning och en ökning av bukfett. Försök hitta tekniker som fungerar för dig, såsom meditation, djup andning eller yoga.

Vanliga frågor

Mäta midjemått är en enkel men viktig process som kan ge insikter om din hälsa. Att förstå hur man mäter korrekt och tolkar resultaten är avgörande.

Hur korrekt mäter man sitt midjemått?

För att mäta ditt midjemått korrekt bör du stå upprätt och slappna av. Placera måttbandet horisontellt runt din midja på den smalaste punkten mellan nedre revbenet och höftbenet. Måttbandet ska vara parallellt med marken och inte dras åt för hårt.

Vad är de rekommenderade midjemåtten för kvinnor och män?

De rekommenderade midjemåtten skiljer sig åt mellan kvinnor och män. För kvinnor anses ett midjemått under 80 cm vara hälsosamt, medan män bör sikta på ett mått under 94 cm för att minska risker förståknippade med bukfetma.

Vilken del av midjan ska man mäta för ett korrekt midjemått?

Det korrekta stället att mäta midjemåttet på är halvvägs mellan ditt nedre revben och ditt höftben. Denna plats är oftast den smalaste delen av din midja och ger den mest precisa mätningen.

Vad betyder varierande midjemått när det gäller hälsa för personer över 50 år?

För personer över 50 år kan ett ökande midjemått tyda på en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Det är viktigt att regelbundet kontrollera och bibehålla ett hälsosamt midjemått för att förbättra livslängd och välbefinnande.

Hur kan man mäta midjemåttet på byxor för att säkerställa rätt passform?

För att mäta midjemåttet på ett par byxor, lägg byxorna platt på en yta. Mät från den ena sidan av byxlinningen till den andra. För att få den fullständiga midjeomkretsen, fördubbla sedan det mätta värdet.

Hur tolkar man tabeller över midjemått för att utvärdera sin hälsa?

Tabeller över midjemått ger riktmärken för att bedöma din hälsostatus. Jämför ditt egenuppmätta midjemått mot tabellens värden för din ålders- och köngrupp för att förstå om du ligger inom, under eller över de rekommenderade omfång som anses vara hälsosamma.

Foto av författare

Anton Olsson