Superset – vad är det? En introduktion till avancerad träningsmetodik

Superset är en träningsmetod som innebär att du kombinerar två övningar som utförs direkt efter varandra utan vila emellan. Denna metod används ofta för att spara tid, öka intensiteten i träningspasset och för att stimulera musklerna på ett annat sätt jämfört med traditionell styrketräning där du vilar mellan varje set.

Genom att utföra superset kan du förbättra din muskulära uthållighet och prestation eftersom du tvingar kroppen att jobba hårdare under en längre period utan vila. Det är vanligt att kombinera övningar för antagonistiska muskelgrupper, som exempelvis biceps och triceps, eller att välja övningar som riktar sig till samma muskelgrupp för att maximera träningsvolymen och tröttheten i muskeln.

Superset kan varieras på många sätt för att passa din träningsnivå och dina mål, antingen genom att öka vikten, minska vilotiden mellan supersetten eller genom att välja tekniskt krävande övningar. Det är ett effektivt sätt att skapa en högintensiv och dynamisk träning som kan leda till förbättrad muskeltillväxt och ökad kaloriförbrukning. När du integrerar superset i din träning, bör du dock lyssna på din kropp och ge den tillräckligt med återhämtning för att undvika överträning.

Grundläggande om Superset

Superset är en träningsmetod som effektiviserar ditt träningspass genom att kombinera övningar för olika muskelgrupper utan vila emellan. Detta upplägg höjer intensiteten och kan bidra till ökad muskeltillväxt och uthållighet.

Vad är Superset?

Superset innebär att du utför två övningar efter varandra utan paus, ofta för antagonistiska muskelgrupper. Till exempel kan du kombinera bänkpress, en basövning för bröstet som även engagerar triceps, med en isolationsövning för biceps. Genom att alternera mellan övningar för agonist- och antagonistmusklerna – som biceps och triceps – kan du vila den ena muskelgruppen medan den andra arbetar. Cirkelträning kan liknas vid superset men involverar flera övningar i serie.

Fördelar med Superset

Superset har flera fördelar som kan förbättra din träning:

 • Effektivitet: Genom att minimera vilotiden mellan övningarna kan du korta ner din träningstid utan att kompromissa med träningsvolymen.
 • Intensitetshöjning: Höjer intensiteten i ditt träningspass, vilket kan stimulera större styrka- och muskelutveckling.
 • Flexibilitet: Superset kan anpassas till olika träningsmål och muskelgrupper, vilket gör dem användbara för både styrke- och uthållighetsträning.

Nackdelar med Superset

Samtidigt finns det nackdelar med superset:

 • Ökad trötthet: Den reducerade vilan kan leda till ökad trötthet, vilket kan påverka din förmåga att lyfta maximala vikter, särskilt i styrkekrävande övningar som marklyft.
 • Risk för överträning: Att konstant träna med hög intensitet utan tillräcklig vila kan öka risken för överträning och skador.

Att implementera superset i ditt träningsprogram kan ge variation och nya utmaningar, men det är viktigt att anpassa belastningen och intensiteten efter din individuella förmåga och återhämtning.

Uppbyggnad av ett Superset-träningspass

Ett superset-träningspass kombinerar hög intensitet och effektiv volymgenomströmning genom att para ihop övningar. Denna struktur bidrar till ökad muskeltillväxt och styrka.

Välja Övningar

Du bör välja övningar som riktar sig mot komplementära muskelgrupper, såsom bröst och rygg, eller underkropp och överkropp. För exempel, ett bröstpass kan inkludera hantelpress direkt följt av flyes, medan en underkroppssektion kan kombinera käpphopp med utfall.

Exempel:

 • Bröst/Rygg: Bänkpress (Bröst) → Chins (Rygg)
 • Underkropp: Knäböj (Quadriceps) → Rumänska marklyft (Hamstrings)

Ordning och Struktur

I ditt superset bör en ordning bibehållas där två övningar utförs rygg mot rygg utan vila emellan. Efter varje superset, ta en vilo period på 60 till 90 sekunder för att säkerställa återhämtning. Alternativt kan du inkludera en dropset i slutet av ett superset för extra intensitet.

Exempel på ordning:

 1. Övning 1 (muskelgrupp A) → Övning 2 (muskelgrupp B)
 2. Vila
 3. Upprepa

Vikter och Repetitioner

Välj vikter som utmanar dig i det önskade repetitionsspannet. Ett typiskt superset kan bestå av 8-12 repetitioner per övning för muskeltillväxt. För styrka, överväg färre repetitioner med tyngre vikter.

Repetitionsguide:

 • Muskeltillväxt: 8-12 reps
 • Styrketräning: 4-6 reps

Specifika Superset-strategier

I ditt träningsprogram kan superset-strategier öka intensiteten och volymen av ditt pass, och därmed bidra till snabbare muskeltillväxt och förbättrad uthållighet. Dessa metoder låter dig utföra fler övningar på kortare tid.

Agonist-Antagonist Superset

Agonist-antagonist superset innebär att du varvar övningar för motsatta muskelgrupper. Till exempel kan du kombinera bicepscurl (agonist) med tricepspushdowns (antagonist). Mönstret här är en övning följt direkt av en annan för den motsatta muskelgruppen utan vila emellan. Detta kan:

 • Förbättra muskelbalansen
 • Öka den totala arbetsvolymen

Ordningen spelar roll; genom att starta med den större muskelgruppen kan du sätta en stabil grund för ökad intensitet.

Överkropp och Underkropp Superset

Ett överkropp och underkropp superset kombinerar en övning för överkroppen med en för underkroppen i snabb följd. Ett exempel är att para ihop bänkpress (överkropp) med knäböj (underkropp). Detta tillvägagångssätt:

 • Bidrar till högre kaloriförbränning
 • Balanserar träningsvolymen genom att engagera hela kroppen

Genom att träna separata muskelgrupper minskar du dessutom trötthet i en specifik muskelgrupp, vilket kan leda till fler reps.

Giant Sets och Trisets

Ett giant set består av fyra eller fler övningar som utförs i följd utan vila. Ett triset är en variant med tre övningar. Den här typen av superset syftar till att träna en specifik muskelgrupp eller muskelgrupper till dess yttersta gränser och öka intensiteten.

 • Giant sets kan omfatta hela kroppen eller fokusera på en enda stor muskelgrupp.
 • Trisets används oftast för mindre muskelgrupper eller som en del av en större rutin.

För att optimera ditt triset eller giant set, variera övningarna mellan olika rörelseplaner och intensitetsnivåer för att maximera muskeltillväxten och förbättra den muskulära uthålligheten.

Teknik och Säkerhet

I denna sektion utforskar vi viktigheten av korrekt teknik och säkerhetsåtgärder vid styrketräning. Korrekt utförande och förebyggande av skador är avgörande för din framgång och hälsa.

Utförande av Övningar

Korrekta tekniker i övningar som knäböj, militärpress, bänkpress, och chins är essentiella för att bygga styrka och undvika skador. När du utför en knäböj är det avgörande att hålla ryggen rak och knäna i linje med tårna för att minska risken för knäskador. För militärpress, börja med stången på axelhöjd och pressa uppåt tills armarna är helt raka för att maximera aktivering av axelmusklerna utan onödig belastning på nacken.

 • Marklyft:

  • Placera fötterna på höftbredds avstånd.
  • Håll ryggen rak och böj på höfterna och knäna när du lyfter stången.
 • Bänkpress:

  • Ligg med ögonen under stången och placera fötterna stadigt på golvet.
  • Spänn kroppen och sänk stången till bröstet innan du pressar upp den igen.

Förhindrande av Skador

Förhindrande av skador börjar med att du lyssnar på din kropp och anpassar övningen efter dina förutsättningar. Använd en korrekt uppvärmning för att förbereda musklerna och för att öka blodflödet, och tänk på att inte överskrida din kapacitet. För starkare styrka och mindre risk för skador, undvik att kompromissa med tekniken, till exempel genom att svanka i ryggen under marklyft. Att utföra chins med en kontrollerad rörelse minimerar belastningen på axellederna och bidrar till säkrare och mer effektiva träningspass.

Användning av skyddande utrustning som knä- och handledsstöd kan vara fördelaktigt för att stabilisera kroppen under övningar, men bör inte ersätta god teknik. Om tekniken brister, finns det en ökad risk för skador till följd av felbelastning eller överansträngning. Fokusera på att bygga upp styrkan gradvis, väg alltid nackdelarna med att lyfta tyngre vikter mot möjligheten för skada.

Superset för olika träningsnivåer

Superset är en träningsmetod där du kombinerar två övningar utan vila emellan, vilket effektivt kan öka muskeltillväxt och förbättra din prestation genom att generera mer mjölksyra i musklerna.

Nybörjare

Som nybörjare är det viktigt att du fokuserar på att bygga upp en grundläggande styrka och förståelse för rätt teknik. För våra lår kan du kombinera övningar som benpress med utfall. Detta ökar belastningen på dina lår utan att vara överväldigande. För rygg kan en kombination av hantellyft åt sidan och sittande kabelrodd ge en balanserad belastning. Starta med lätta vikter och fokusera på att känna hur musklerna arbetar.

Erfarna Atleter

För dig som är en erfaren atlet och redan har en solid träningsgrund, kan ett superset bestå av mer krävande övningar. För att ytterligare utmana låren, par ihop backsquats med rumänska marklyft. Detta kan bidra till maximal muskeltillväxt och styrketräning. I ryggträningen kan en kombo av pull-ups och stående rodd snabbt öka intensiteten och stimulera både övre och nedre delarna av ryggmusklerna, vilket kan förbättra din övergripande prestation och styrka.

Vanliga frågor

Superset är en avancerad träningsmetod där du kombinerar två övningar utan vila emellan. Detta tillvägagångssätt kan främja träningsintensitet och effektivitet.

Vad innebär det att utföra ett superset inom styrketräning?

Att utföra ett superset innebär att du genomför två övningar direkt efter varandra utan vila. Detta kan öka muskelstimulering och reducera träningspassets totala längd.

Hur kan man integrera superset i ens träningsprogram för maximal effekt?

Du kan integrera superset i ditt träningsprogram genom att välja övningar som riktar sig till antingen olika muskelgrupper eller samma muskelgrupp för att förstärka träningspassets intensitet.

Kan superset öka effektiviteten i min träning och på vilket sätt?

Ja, superset kan öka effektiviteten i din träning genom att minska vilotiden mellan set, vilket kan leda till högre energiförbrukning och större muskeltillväxtstimulans under kortare tid.

Vilka muskelgrupper är mest fördelaktiga att kombinera i ett superset?

Att kombinera olika muskelgrupper som bröst och rygg eller biceps och triceps är fördelaktigt, då det tillåter en muskelgrupp att vila medan den andra arbetar.

Vad är skillnaden mellan ett superset och ett pyramidset?

Superset innebär att utföra två övningar i rad medan ett pyramidset innebär att öka vikten och minska repetitionerna för varje set. Detta skapar en gradvis ökning av motstånd och intensitet.

Hur ofta bör man inkludera superset i träningsrutinen för optimal utveckling?

Inkludera superset 1-2 gånger per vecka i träningsrutinen för att optimera muskeltillväxt och förbättra uthålligheten utan att överträna muskelgrupperna.

Foto av författare

Anton Olsson