Överträning – Symtom, orsaker och behandling för bästa återhämtning

Överträningens Natur

När du engagerar dig i intensiv eller tung träning över en period utan tillräcklig vila, kan din kropp falla i ett tillstånd som kännetecknas av överträning. Överträning kan yttra sig genom en mängd olika symptom och är mer än bara trötthet efter ett hårt träningspass. Det är viktigt att lyssna på din kropp för att upptäcka dessa tecken tidigt och undvika det långvariga överträningssyndromet (OTS), vilket kan ha en avsevärd påverkan på din fysiska och mentala hälsa.

Symptom du kan uppleva inkluderar:

 • Försämrade prestationer i din träning
 • Utbredd trötthet som sträcker sig utanför vanlig träningsrelaterad trötthet
 • Sömnsvårigheter trots ökad fysisk utmattning
 • Ökad infektionsrisk och frekventa förkylningar
 • Smärta i muskler och leder
 • Känslor av depression eller ångest

Ett mindre allvarligt tillstånd som liknar OTS kallas overreaching, vilket ofta går att återhämta sig ifrån med kortare vila.

Det är viktigt att skilja mellan träningsmängd och överträning – det är inte bara stor mängd träning som orsakar överträning, utan bristen på återhämtning. Din kropp behöver tid för att läka och återuppbygga sig själv, och om du ständigt belastar den utan att ge den tid, kan det leda till det skadeliga tillståndet av överträning. Att balansera mellan träning och vila är avgörande för att hålla din kropp stark och frisk.

Orsaker till Överträning

Överträning är ett komplex tillstånd som uppstår när du utsätter kroppen för mer träning än den kan återhämta sig ifrån. Det är viktigt att förstå orsakerna för att effektivt kunna förebygga och hantera tillståndet.

Fysisk Belastning

Överträning kan uppstå när träningsintensiteten är för hög i relation till den vila och återhämtning som kroppen får. Om du kontinuerligt utsätter muskler och leder för hög belastning utan tillräcklig återhämtning kan det leda till trötthet, muskelömhet och minskad muskelstyrka.

Psykisk Stress och Återhämtning

En kombination av fysisk träning och psykisk stress kan påskynda utvecklingen av överträning. Stressfaktorer i livet samt brist på avslappning och sömn skapar en miljö där kroppen har svårt att återhämta sig. Störd nattsömn och känslomässig instabilitet är vanliga tecken.

Nutrition och Hälsa

Adekvat nutrition är essentiellt för återhämtning och prestation. Brist på viktiga näringsämnen som vitamin B12 och en otillräcklig energiintag kan förvärra trötthet och utmattning. Viktminskning och dålig aptit kan vara ett tecken på otillräcklig näringsintag.

Externa Faktorer

Faktorer såsom livsstil, kommunikation med tränare, och balansen mellan arbete, fritid och träningsmängd, påverkar riskerna för överträning. Aktiviteter utanför träning som leder till otillräcklig vila och återhämtning bidrar också.

Behandling och Åtgärder

Att hantera överträning kräver en kombination av omedelbara åtgärder och långsiktiga förändringar i dina vanor och rutiner. Inte bara fysisk återhämtning, utan även kost och mental hälsa spelar en avgörande roll i behandlingen.

Omedelbara Åtgärder

Om du upplever symtom på överträning, bör du initialt minska eller helt avbryta dina träningspass för att tillåta kroppen att återhämta sig. Kontakta läkare eller fysioterapeut för att få en korrekt diagnos och behandlingsplan. En noggrann utvärdering av dina symptom kan leda till rätt sorts rehabilitering och återhämtning.

Långsiktig Återhämtning

För en hållbar återhämtning är det viktigt att upprätta balans i träning, vila, och näring. En planerad träningsdagbok kan hjälpa till att undvika framtida överträning genom att spåra träningsmängd och intensitet. Se till att integrera tillräckligt med viloperioder för optimal återhämtning.

Förändring av Träningsrutiner

Undvik monotoni genom att variera dina träningsrutiner; byt mellan olika typer av träningspass och intensitetsnivåer. Det är också viktigt att ha en genomtänkt träningsplanering som inkluderar tillräckliga viloperioder för att förhindra utmattningssyndrom och minska risken för skador.

Diet och Näring

Näring är en central komponent i återhämtningen. Fokusera på en välbalanserad kost rik på vitamin B12 och övriga näringsämnen för att stödja energiproduktion och reparationsprocesser. Beroende på aktivitetsnivå kan det vara relevant med kosttillskott efter samråd med läkare eller näringsfysiolog.

Mental Hälsa och Stresshantering

För att stärka din mentala återhämtning, praktisera avslappningstekniker som kan inkludera meditation, yoga eller andningsövningar för att hantera stressfaktorer. Upprätta och underhåll god kommunikation med tränare och stödteam för att hålla motivationen uppe och snabbt kunna identifiera och hantera stresskällor.

Överträningsförebyggande Strategier

För att undvika överträning är det viktigt att du skapar en träning och vila balans som främjar både fysisk och psykisk hälsa. Genom att integrera strategier för rätt kost, anpassade träningsprogram, och effektiv återhämtning kan du optimera din träning och minimera risken för överträning.

Balans mellan Träning och Vila

Att anpassa träningsmängd och intensitet till din kropps återhämtning är nyckeln till att undvika överträning. Vitala tecken såsom hjärtfrekvens och testosteronnivåer kan vara indikatorer på om din kropp är i behov av vila. Prioritera återhämtning genom att följa dessa steg:

 • Planera regelbundna vilodagar
 • Använd en träningsdagbok för att övervaka utveckling och kroppens signaler
 • Växla mellan tunga och lättare träningspass

Anpassade Träningsprogram

Ett individuellt anpassat träningsprogram, som tar hänsyn till din nuvarande fysiska kapacitet, kan effektivt förhindra överträning. För att utforma en träningsplan som passar just dina behov, kan du:

 • Konsultera en läkare eller fysioterapeut
 • Sätta upp realistiska mål för din träningsintensitet och belastning
 • Anpassa träningsvolym efter din återhämtningsförmåga

Kost och Kosttillskott

Näringsintag spelar en stor roll i återhämtningen och kan motverka negativa effekter av överträning. Se till att din kost är balanserad och rik på:

 • Protein för muskelreparation
 • Kolhydrater för energiåterfyllning
 • Vitaminer och mineraler, speciellt vitamin B12, för att stödja energimetabolismen
 • Tillskott som kan övervägas i samråd med sjukvårdspersonal, till exempel för att reglera kortisolnivåer

Mental och Fysisk Återhämtning

Stresshantering och mental återhämtning är lika viktigt som fysisk återhämtning. För att främja dessa aspekter, bör du:

 • Integrera avslappningstekniker i din dagliga rutin
 • Utveckla strategier för stresshantering, som kan inkludera mindfulness eller yoga
 • Se vikten i effektiv kommunikation med träningspersonal för att anpassa träningsbelastningen

Att förebygga överträning kräver en genomtänkt balans av alla dessa element i din dagliga rutin.

Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.